• 30Sec
  • 60Sec
  • 2min
  • 5min
Hôm nay 22:50
Công cụ EUR/USD sẽ đóng trên hay dưới mức?
00:45
00:45
Thời gian giao dịch:
22:451.1821.18251.1831.18351.184
1.18328
Above 1.18328 Below
85%
Tiền xuất chi
  • Xã hội
* 'EUR/USD' dựa trên dữ liệu đã lưu
Mở tài khoản
Thử lại lần nữa
×
Bước 1
Chọn tài sản